LEKSIKOGRAFIJA

1935 m. studijuodamas teisę Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Greimas klausė Levo Karsavino paskaitų apie Viduramžių krikščioniškąją filosofiją. Jis visą gyvenimą liko susižavėjęs šia epocha. Kitąmet Greimas išvyko studijuoti į Grenoblį Prancūzijoje, kur išėjo Antonino Duraffouro prancūzų filologijos mokyklą. Kai grįžo į Prancūziją po II pasaulinio karo, vadovaujamas Charles’o Bruneau apgynė daktaro disertaciją apie prancūzų mados leksiką 1830 m.

Taigi, istorija visada buvo Greimo intelektualinio akiračio dalis. Ir nors visų pirma buvo semiotikas, jis niekada neišsižadėjo filologinio darbo ir meilės viduramžiams: 1968 m. pasirodė jo parengtas Senosios prancūzų kalbos iki XIV a. vidurio žodynas, o 1992 m. – Viduriniosios prancūzų kalbos žodynas (parengtas kartu su Teresa Mary Keane).

Greimas Vilniuje, 1979 m. Viktoro Kapočiaus nuotrauka. © Lietuvos centrinis valstybės archyvas.