ARCHYVAS

Greimo dokumentų saugoma daugelyje skirtingų institucijų, taip pat privačiuose archyvuose. Didžiausias jo dokumentų fondas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, kur buvo perkeltas jo paties asmeninis archyvas. Tyrinėjant išlikusius dokumentus, randasi vis sodresnis išskirtinės asmenybės portretas. Šiame puslapyje pristatome nuotraukų, laiškų, straipsnių rankraščių ir kitų dokumentų skaitmeninius atvaizdus.

NUOTRAUKOS

VAIZDO ĮRAŠAI

A. J. Greimas skaito paskaitą „Link trečiosios semiotinės revoliucijos“. 1983 m. liepos mėn. 5–7 d. Jyväskylä universitetas, Suomija. Už įrašą dėkojame Eero Tarasti.

RANKRAŠČIAI

GARSO ĮRAŠAI

Ištrauka iš A. J. Greimo paskaitos „Jaunimo nerimas ir XX a. revoliucijos“. Greimą pristato Mykolas Drunga. 1969 m. kovo mėn. 7 d.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

A. J. Greimo ir Sauliaus Žuko pokalbio ištrauka. 1988–1989 m. La Chaussée.
© Greimo paveldo skaitmeninis archyvas